قیمت آفتابگیر شیشه جلو خودرو

قیمت آفتابگیر شیشه جلو خودرو فقط 30000 هزار تومان.این آفتاب گیر که لنز دید در شب آن باعث کاهش تابش خیره کننده چراغ و بازتاب نور از جاده های مرطوب می شود درست مثل عینک های دید در شب بسیار طرفدار دارد و از همان فن آوری و لنز در استفاده شده است.

قیمت:28000هزار تومان

قیمت آفتابگیر شیشه جلو خودرو